dimecres, 25 d’abril de 2012

Pla integrat de llengües estrangeres (PILE) en el marc d'un projecte lingüístic plurilingüe 2012

Referència: DOGC núm. 6114 (24/04/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/102/2012, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals per a la selecció de projectes de centres educatius públics i privats concertats de Catalunya per participar en el Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), en el marc d'un projecte lingüístic plurilingüe, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.