dimecres, 11 de juliol de 2012

Cursos nivell C-1 d'alemany, d'anglès i de francès i relació de les escoles oficials d'idiomes que els imparteixen

Referència: DOGC núm. 6168 (11/07/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, i s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que els imparteixen.