dimecres, 5 de setembre de 2012

Accions d'orientació i acompanyament a la inserció

Referència: DOGC núm. 6207 (05/09/2012)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/250/2012, de 28 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la xarxa d'orientació per a l'ocupació.