dilluns, 3 de setembre de 2012

Requisits per a les activitats de formació permanent adreçades al professorat

Referència: DOGC núm. 6205 (03/09/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.
Enllaç: requisits.