dimecres, 26 de setembre de 2012

Organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 6220 (26/09/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
Enllaç: organització.