dimarts, 16 d’abril de 2013

Aprenentatge actiu d’idiomes (centres d’educació secundària obligatòria) 2013

Referència: DOGC núm. 6356 (16/04/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/797/2013, de 3 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions a centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixin ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a l’aprenentatge actiu d’idiomes per a l’any 2013.
Enllaç: convocatòria.