divendres, 19 d’abril de 2013

Proves d'accés per a tècnic d'esport i tècnic superior esportiu i pels nivells 1 i 3 2013, d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 6359 (19/04/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/829/2013, de 10 d’abril, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2013, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: resolució.