dimecres, 17 d’abril de 2013

Institut Obert de Catalunya 2013-14

Referència: DOGC núm. 6357 (17/04/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/808/2013, de 8 d’abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2013-2014.