dijous, 21 de novembre de 2013

Cicle formatiu de grau mitjà de fusteria i moble

Referència: DOGC núm. 6506 (21/11/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 253/2013, de 19 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de fusteria i moble.
Enllaç: currículum.