dijous, 28 de novembre de 2013

Accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació 2013

Referència: DOGC núm. 6511 (28/11/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/295/2013, de 21 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.