divendres, 8 de novembre de 2013

Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil

Referència: DOGC núm. 6497 (08/11/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 244/2013, de 5 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil.
Enllaç: currículum.