dimarts, 22 d’abril de 2014

Calendari escolar 2014-15

Referència: DOGC núm. 6607 (22/04/2014)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/124/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.