dimecres, 30 d’abril de 2014

Institut Obert de Catalunya 2014-15

Referència: DOGC núm. 6613 (30/04/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/901/2014, de 22 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2014-2015.