divendres, 23 de maig de 2014

Cicle formatiu de grau superior de disseny en fabricació mecànica

Referència: DOGC núm. 6629 (23/05/2014)
Departament: Ensenyament
DECRET 70/2014, de 20 de maig, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny en fabricació mecànica.
Enllaç: currículum.