dilluns, 5 de gener de 2015

Accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, per a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil 2015

Referència: DOGC núm. 6779 (30/12/2014)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/380/2014, de 19 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'un programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada de 2015.