dimecres, 7 de gener de 2015

Ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés

Referència: DOGC núm. 6780 (31/12/2014)
Departament: Eensenyament
DECRET 179/2014, de 30 de desembre, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.