dijous, 29 de gener de 2015

Currículums dels cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística

Referència: DOGC núm. 6799 (29/01/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.
Enllaç: currículums.