dijous, 14 de maig de 2015

Procediment d'avaluació i acreditació de les competències 2015

Referència: DOGC núm. 6871 (14/05/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/968/2015, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases que regeixen la convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a l'any 2015.