dijous, 28 de maig de 2015

Programa d'Ocupació Juvenil, Garantia Juvenil 2014-2020 i pla d'actuació 2015

Referència: DOGC núm. 6881 (28/05/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ACORD GOV/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aproven el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d'actuació per al 2015.
Enllaç: acord.