dijous, 16 de juny de 2016

Cicle formatiu de grau superior de projectes d'obra civil

Referència: DOGC núm. 7142 (15/06/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/150/2016, de 7 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de projectes d'obra civil.
Enllaç: currículum.