divendres, 3 de juny de 2016

Definició de la Competència digital docent

Referència: DOGC núm. 7133 (02/06/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.
Enllaç: definició.