dijous, 23 de juny de 2016

Procediment, documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària

Referència: DOGC núm. 7148 (23/06/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.
Enllaç: procediment.