dissabte, 23 de juliol de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà de preimpressió digital

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/191/2016, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de preimpressió digital.
Enllaç: currículum.