divendres, 15 de juliol de 2016

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles 2016

Referència: DOGC núm. 7163 (15/07/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1730/2016, de 8 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2016.
Enllaç: convocatòria.