dimarts, 26 de juliol de 2016

Despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d'educació especial

Referència: DOGC núm. 7168 (22/07/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/195/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.
Enllaç: bases.