dimarts, 17 d’octubre de 2006

Propostes educatives del PP

El projecte educatiu del Partit Popular per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya conjuga tres aspectes fonamentals:
.- Millorar la qualitat del sistema educatiu amb un conjunt de mesures que permeti formar joves preparats, educats en valors i cultes en coneixements, per acarar els nous reptes del futur, en igualtat de condicions amb els joves del nostre entom europeu.
.- Crear una xarxa d'infrastructures escolars adequada a les necessitats dels alumnes, amb els recursos humans i tecnològics necessaris, d'acord amb la demanda existent.
.- Incrementar les dotacions pressupostàries que permetin fer realitat tots aquests objectius i estar a l'altura del nou espai europeu d'educació.
El Partit Popular defensa el dret dels pares a escollir l'educació que volen per als seus fills i a triar els valors que inspiren i donen coherència al conjunt de l'acció educativa, i a posar-lo en pràctica a través de l'elecció d'un centre educatiu, tant en l'educació infantil, com a primària o a la secundària, ja sigui en centres públics o concertats.
També creuen que cal millorar el nivell mitjà dels coneixements dels alumnes per augmentar i millorar el rendiment escolar, amb oportunitats per a tots que permetin assolir l'excel·lència.
Els centres públics i privats són institucions educatives complementàries, que contribueixen a prestar un servei que fa possible el dret de tothom a l'educació, en un marc de llibertat d'ensenyament i que fan possible el dret dels pares a escollir el tipus d'educació que volen per als seus fills. Per això volen canviar el sistema de finançament de les escoles, tot introduint un contracte programa que permeti assegurar el finançament de les escoles per un període mínim de tres anys, i adaptant-lo al nombre d'alumnes, els resultats acadèmics, els objectius assolits, les millores educatives aconseguides i l'augment de la matriculació.
Per tot això les propostes del Partit Popular en el tema educatiu queden exposades, bàsicament, com continua:
1. Ensenyament de qualitat.
.- Instaurar el xec escolar per tal que els pares puguin triar el centre on volen que estudiïn els seus fills.
.- Reforçar la carrera docent i facilitar millores per a la seva promoció professional a tots els professors, que inclogui l'acompliment de funcions de responsabilitat en el govern dels centres docents, d'acord amb els seus mèrits i la seva capacitat, i enfortir l'autoritat del mestre.
.- Estabilitzar les plantilles del professorat.
.- Aprovar l'estatut català del personal inspector d'educació de la Generalitat que, entre altres mesures, haurà de garantir la igualtat retributiva de tot el personal que presta aquests serveis.
.- Reduir la ràtio a 15 alumnes per aula en els casos concrets en què calgui atenció especial.
.- Reforçar l'estudi del castellà, i augmentar les classes en castellà dels ensenyaments ordinaris, a partir de secundària.
.- Introduir l'estudi de l'anglès des dels primers cursos de primària i incrementar el nombre d'hores de formació d'anglès als cursos educatius en què s'imparteix actualment.
.- Implementar un pla de xoc específic de lluita contra el fracàs escolar tant a l'ensenyament primari com al secundari.
.- Implementar un pla de xoc específic, amb un acord previ amb el professorat i els centres educatius, per tal d'abordar la pèssima avaluació de la qualitat del nostre sistema educatiu. Doncs aquesta situació no és sostenible car la competitivitat del país depén de la formació del capital humà.
2. La formació professional eficaç.
.- Prestigiar la formació professional per convertir-la en una autèntica alternativa real per als joves.

2 comentaris:

Janario ha dit...

Buenos días,
Amigo Pedagogo, pienso que no estás siendo justo, pues estás únicamente promocionando las propuestas educativas que son más de lo mismo, pues todas ellas ignoran las necesidades de la mitad de la población de Cataluña, y todas inciden en la inmersión -o talibanismo lingüístico-. Todas, las 5, son integristas-catalanistas.
En cambio haces el vacío a la única propuesta que quiere apostar por todos, la única que posibilitaría un bilingüismo real en la educación, que es la de un nuevo partido que es probable que llegue a obtener representación parlamentaria el próximo 1N, el partido Ciutadans de Catalunya.


Lee aquí el Programa Electoral de Ciutandans de Catalunya

Conferencia Ciutadans: Propuesta de un Nuevo Modelo Educativo

Como tú, Pedagogo, tan gentilmente siempre nos mandas un correo informándonos de tus interesantísimas y nuevas entradas en tu blog, espero que me permitas copiar este comentario en las 5 propuestas que nos haces (Ciu, PSOE, PP, ICV y ERC) para que, de este modo, se conviertan en 6, pues así toda la gente tendrá la posibilidad también de conocer el Programa Educativo de Ciutadans de Catalunya.

Muchas Gracias.

Pedagog ha dit...

Amigo Janario: seguramente tienes razón. El criterio que hemos seguido es el de publicar las propuestas educativas de los partidos con representación parlamentaria. Es un criterio seguramente injusto, pero es un criterio.
Te agradezco que en tu comentario hayas puesto los enlaces pertinentes para que todos podamos conocer las propuestas educativas del partido Ciutadans de Catalunya. Gracias por tu colaboración y por facilitar a todos el conocimiento de más propuestas educativas. Lo importante siempre es poder votar después de haberse informado libremente. Muchas gracias.