divendres, 14 de setembre de 2007

Convocatòria acreditació competències professionals

Referència: DOGC núm. 4968 - 14/09/2007
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2736/2007, de 7 de setembre, per la qual es convoca, per al curs acadèmic 2007-2008, el procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior, de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, i es convoca una prova restringida d'accés als esmentats cicles formatius. (Pàg. 30340)
Sol•licitud d’inscripció: Del 17 al 28 de setembre de 2007.