dimarts, 25 de setembre de 2007

Subvencions tallers d'ocupació

Referència: DOGC núm. 4974 - 25/09/2007
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/2798/2007, de 18 de setembre, de convocatòria per a l'any 2007 per a la concessió de subvencions per promoure projectes de tallers d'ocupació d'acord amb el que preveu l'Ordre TRI/212/2005, de 27 d'abril, reguladora dels programes de millora de la qualificació professional. (Pàg. 31530)
Termini: d'un mes a comptar des de l'endemà del dia de la publicació