diumenge, 2 de setembre de 2007

Subvencions centres concertats d'educació especial

Referència: DOGC núm. 4956 - 28/08/2007
Departament: Educació
ORDRE EDU/303/2007, de 20 de juliol, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres docents concertats d'educació especial. (Pàg. 28898)
Termini: entre els dies 3 i 17 de setembre de 2007.
Import de la subvenció: veure el detall de les diferents possibilitats.