dimecres, 17 d’octubre de 2007

Convocatòria ajuts adquisició de llibres de text i material didàctic

Referència: DOGC núm. 4989 - 17/10/2007
Departament: Educació
ORDRE EDU/362/2007, de 9 d'octubre, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per a l'alumnat d'educació primària i secundària obligatòria escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2007-2008. (Pàg. 37334)
Termini: fins el dia 31 d'octubre de 2007, inclusiu.