dimecres, 10 d’octubre de 2007

Convocatòria programes de cases d'oficis

Referència: DOGC núm. 4985 - 10/10/2007
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/3001/2007, de 8 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de programes de cases d'oficis, per a l'any 2007. (Pàg. 36006)
Termini: 15 dies comptadors des de l'endemà de la publicació