dijous, 11 d’octubre de 2007

Convocatòria subvencions programes experimentals

Referència: DOGC núm. 4985 - 10/10/2007
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/3000/2007, d'11 d'octubre, per la qual s'obre la corresponent convocatòria per a l'any 2007 per a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions relatives a programes experimentals en matèria d'ocupació. (Pàg. 36001)
Termini: 15 dies comptadors des de l'endemà de la publicació