dijous, 18 de setembre de 2008

Convocatòria proves certificat de formació instrumental i títol de graduat en educació secundària obligatòria per a majors de divuit

Referència: DOGC núm. 5218 - 18/09/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2770/2008, de 5 de setembre, per la qual es convoca la realització de proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys. (Pàg. 69468)
Requisits d'accés: tenir 18 anys o més el dia de la prova.
Inscripció a les proves: 27 d'octubre al 3 de novembre de 2008, ambdós inclosos.
Dates: La prova de certificat de formació instrumental es farà el 10 de desembre de 2008 i les proves de graduat en educació secundària els dies 10 i 11 de desembre de 2008.