divendres, 12 de setembre de 2008

Resolució publicació del qüestionari d'avaluació de la qualitat

Referència: DOGC núm. 5214 - 12/09/2008
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/2727/2008, de 5 de setembre, per la qual es publica el Qüestionari d'avaluació de la qualitat que estableix l'Ordre TRE/230/2008, de 6 de maig. (Pàg. 67720)