dimarts, 16 de setembre de 2008

Decret d’ordenació del segon cicle de l'educació infantil

Referència: DOGC núm. 5216 - 16/09/2008
Departament: Educació
DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil. (Pàg. 68256)