dijous, 5 de febrer de 2009

Experiències d'incorporació i de validació de formació

Referència: DOGC núm. 5312 - 05/02/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/134/2009, de 21 de gener, per la qual s'estableixen, amb caràcter experimental, les experiències d'incorporació de nous col•lectius i les experiències de validació de formació en l'àmbit de la formació professional del sistema educatiu. (Pàg. 8975)