divendres, 20 de febrer de 2009

Proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música

Referència: DOGC núm. 5323 - 20/02/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/346/2009, de 9 de febrer, per la qual es regulen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música. (Pàg. 13763)