dilluns, 31 d’agost de 2009

Convocatòria ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic

Referència: DOGC núm. 5454 - 31/08/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/388/2009, de 3 d'agost, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l'alumnat escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2009-2010. (Pàg. 65194)
Termini: des de l'1 de setembre fins al 30 de setembre de 2009 inclusivament