dissabte, 1 d’agost de 2009

Programa experimental d'homologació d'empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball

Referència: DOGC núm. 5431 - 29/07/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2146/2009, de 20 de juliol, per la qual es crea el programa experimental d'homologació d'empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball. (Pàg. 60000)