diumenge, 2 d’agost de 2009

Programes de l'esport escolar per a tothom a Catalunya

Referència: DOGC núm. 5433 - 31/07/2009
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/2181/2009, de 21 de juliol, per la qual es desenvolupen els programes de l'esport escolar per a tothom a Catalunya. (Pàg. 60727)