dilluns, 3 d’agost de 2009

Mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2008

Referència: DOGC núm. 5434 - 03/08/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/2202/2009, de 15 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics dels concerts educatius corresponents a les despeses de personal per a l'any 2008. (Pàg. 61243)