divendres, 22 de gener de 2010

Convocatòria beques de col•laboració en tasques de formació

Referència: DOGC núm. 5551 - 22/01/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/17/2010, de 14 de gener, per la qual s'ofereix la pròrroga i es convoquen beques de col•laboració en tasques de formació en la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. (Pàg. 3643)