divendres, 1 de gener de 2010

Convocatòria 2010 per a la realització d'accions de formació en àrees professionals prioritàries

Referència: DOGC núm. 5537 - 31/12/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/3705/2009, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l'any 2010. (Pàg. 97744)
Es consideraran com a sectors prioritaris els següents:
- Noves tecnologies de la informació i la comunicació.
- Energies renovables i eficiència energètica.
- Àrea sociosanitària i d'atenció a les persones.
- Rehabilitació d'habitatges.
- Gestió de microempreses.
Termini: 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya