dimarts, 5 de gener de 2010

Convocatòria de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius

Referència: DOGC núm. 5539 - 05/01/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3717/2009, de 23 de desembre, per la qual es convoca la realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional específica. (Pàg. 193)
Inscripció: Del 7 de gener al 21 de gener de 2010