divendres, 29 de gener de 2010

Criteri per resoldre situacions d'empat en el procés de preinscripció i matrícula

Referència: DOGC núm. 5555 - 28/01/2010
Departament: Educació
ACORD GOV/5/2010, de 26 de gener, d'aplicació, per al curs 2010-2011, del criteri complementari per resoldre situacions d'empat en el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per tal de fer efectiu el principi d'igualtat. (Pàg. 5145)