dilluns, 3 de maig de 2010

Resolució provisional de la renovació dels concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris

Referència: DOGC núm. 5620 - 03/05/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/1347/2010, de 22 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres educatius privats per als ensenyaments postobligatoris. (Pàg. 34286)