dimecres, 31 de març de 2010

Acreditació dels requisits d'accés als ensenyaments esportius de grau superior d'alta muntanya

Referència: DOGC núm. 5599 - 31/03/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/896/2010, de 24 de març, per la qual s'obre el procés d'acreditació dels requisits esportius d'accés als ensenyaments esportius de grau superior de l'especialitat d'alta muntanya. (Pàg. 25274)
Termini: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 31 de desembre de 2012.