dilluns, 9 de maig de 2011

Convocatòria per a impartir els PQPI 2011-2012

Referència: DOGC núm. 5874 - 09/05/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1084/2011, de 26 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria d'autorització als establiments per a impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2011-2012. (Pàg. 26181)