dissabte, 14 de maig de 2011

Proves per a l'obtenció de les titulacions de tècnic i tècnic superior i a les formacions esportives de nivells 1 i 3 de l’any 2011, d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 5878 - 13/05/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1159/2011, de 29 d'abril, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/va i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2011, d'Era Val d'Aran. (Pàg. 27430)