dissabte, 21 de maig de 2011

Plans de formació del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Referència: DOGC núm. 5881 - 18/05/2011
Departament: d'Empresa i Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/1195/2011, de 5 de maig, per la qual s'aprova la convocatòria de 2011 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. (Pàg. 28420)